A tanítás Pszichológiája

A képzés célja, hogy elősegítse az új generációkhoz való kapcsolódását a pedagógusoknak. A tanítási folyamatot támogató pszichológiai ismereteket, saját gyakorlatból hozott példákon keresztül sajátítják el a résztvevők. A tréning kibővíti a tanítási és nevelési eszköztárat, mely elősegíti egy pozitív tanulási környezet kialakítását. Rálátást biztosít tudat alatti viselkedési módokra a tranzakció analízisen, játszmákon, sorskönyvi előírásokon keresztül.


A képzés a legfrissebb kutatási eredményeket implementálja a gyakorlati oktatásba. Olyan modelleket és eszközöket ismertet meg a résztvevővel, melyek kiegészítik jelenlegi tanítási gyakorlatát. (Tranzakció analízis (Eric Berne) személyiségmodelljei)


Fontos hangsúlyt kap a képzésen a tanulók bátorítása, motiválása, a személyiség tudatalatti működésének tudatos felismerése és azok kezelése, úgy, hogy hosszú távon a gyerekeknél pozitív szociális és érzelmi készségek alakuljanak ki, melyek elősegítik a gyerekek tanulását és a hatékony oktatási környezet kialakítását.


A képzés tematikai egységei:

  • Kétoldalú szerződéskötés a tanulás elősegítéséhez

  • Funkcionális fluencia modell, mely segít a tudatos, pozitív tanári viselkedésmódok megismerésében

  • Csoport imágó modell megismerése, mely a csoportdinamikai változásokat elemzi és segíti

  • Tanulási imágó, oktatási filozófiák eredményeinek gyakorlatba ültetése

  • Fejlődési ciklusok- érzelmi fejlődés elmélete és eszköztár a fejlődési hiányosságok pótlására.

  • Személyiség elemzésének alapjai: személyiségjegyek, személyiségmodellek, személyiségadaptáció - különböző kommunikációs csatornák megismerése, belső motivációk és célok összefüggése a viselkedéssel


A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 100%-án történő részvétel, valamint reflexiós levél által bemutatott esettanulmány "megfelelt" értékelése.


A képzésről érdeklődni és jelentkezni a kepzes@kamaszter.hu e-mail címen lehet. Jelenkezés esetén kérem mellékelje a kitoltött jelenkezési lapot. A 30 órás, a kötelezően megszerzendő pontszámokba beszámítható továbbképzés díja 60.000 Ft.

Tájékozató Jelentkezési lap

 Kamasztér - 2019 -
Coaching, Képzés, tréning, pszichológia