1072 Budapest, Dob utca 52. +36 30 912 25 34 iroda@kamaszter.hu
Képzéseink

                       Képzéseink elősegítik az új generációkhoz való kapcsolódását a pedagógusoknak.                         

Képzéseink elősegítik az új generációkhoz való kapcsolódását a pedagógusoknak.

Képzéseink a személyiség aspektusait vizsgálva a tranzakció analízisre építve a coaching eszköztárát sorakoztatják fel, Gordoni kommunikációval, Rogersi attitűddel egybekötve. A képzések gyakorlatorientáltak, önismereti szinten fejtik ki hatásukat. Mindegyik képzés lehetőséget biztosít a saját egyedi problémák feldolgozására is.

Tanításunk alapvető értékként kezeli az emberi kapcsolatokat. Az egymás között létrejövő tranzakciók vizsgálatával nyújt magyarázatot a felmerülő problémákra. A tanulók bátorítása, ösztönzése, motiválása kulcsszerepet tölt be. Fontos hangsúlyt kap képzéseinken a személyiség tudatalatti működésének felismerése és kezelése, mely hozzájárul a gyerekek szociális készségeinek és érzelmi intelligenciájának fejlődéséhez, jellemformálásához. Ezek elősegítik az eredményes tanulást és a hatékony oktatási környezet kialakítását.

A tanítási folyamatot támogató pszichológiai ismereteket saját gyakorlatból hozott példákon keresztül sajátítják el a résztvevők. A képzések kibővítik a tanítási és nevelési eszköztárat, rálátást biztosítanak tudat alatti viselkedési módokra a tranzakcióanalízisen keresztül. Olyan szemléletmódot és kommunikációs módszereket kínál a résztvevőknek, melyek hatékonyabbá teszik a tanár-diák együttműködést, javítják a kapcsolatot, fokozzák a bizalmat és elfogadást a két fél között. A képzésen tanult eszközökkel csökkenthetőek a magatartási problémák, így a pedagógus a fegyelmezés helyett a tanításra és a tehetség kibontakoztatására tudja fordítani figyelmét.

A képzéseink módszertana alkalmazható egyéni fejlesztésben, tehetségkibontakoztatásban kiscsoportos és osztályközösségben folyó munkában egyaránt. Elősegíti az egy közösségben tanuló különböző hátterű és képességű gyermekek együttműködését is.