1072 Budapest, Dob utca 52. +36 30 912 25 34 iroda@kamaszter.hu
tehetségpont

               Teret adunk a benned rejlő tehetség kibontakozására!                        

Teret adunk a benned rejlő tehetség kibontakozására!

Alapítványunk 5 éve végez komplex tehetségfejlesztést, mely a tehetséges fiatal teljesítményének kibontakoztatásán, a személyiség erős és gyenge oldalának fejlesztésén kívül kiterjed a prevencióra, a hátrányok leküzdésére, a megfelelő környezet, és a fejlődéshez szükséges pszichológiai háttértényezők biztosítására. Szakembereink képzett pedagógusok, trénerek, coachok, pszichológusok, akik a tehetségpont rendelkezésére állnak szaktudásukkal.

A szakmai koncepciónk kialakításának alapját Mönks-Renzulli elmélete képezi, mely szerint a tehetség három személyiségjegy interakciójából jön létre: motiváció, kreativitás, kivételes képességek. A tehetségfejlesztő programjainkat ennek a három személyiségjegynek a fejlesztésére építjük. Majd ezt egészítjük ki a támogató környezettel, mely szintén hangsúlyos szerepet kap a tehetségfejlesztésben. A foglalkozások összeállítása során figyelünk arra, hogy a gyerekek megélhessék énhatékonyságukat, és a programok felkeltsék személyes érdeklődésüket. Mindezt fejlesztő tréningek és műhelyek formájában valósítjuk meg, melyek alkalmasak a játékos lebonyolításra és az elméleti tudás saját tapasztalaton keresztüli elsajátítására, alkalmazására. Tehetségfejlesztő tevékenységünket három területen fejtjük ki: a logikai-matematikai, az intraperszonális és az interperszonális tehetségterületen.

Programjaink

Játszva tanulj tehetségprogram

Tehetségfejlesztő műhely

Önismereti műhely tehetséges fiataloknak

Olyan interaktív, együttműködésen alapuló foglalkozás, ahol a csoport önismereti témákat dolgoz fel. Célja, hogy a résztvevők minél több tapasztalatot szerezzenek önmagukról, viselkedésükről, gondolkodásukról, hogy jobban megismerjék személyiségüket. Azaz önismereti szinten dolgozunk, beszélgetünk, játszunk. Ez úgy történik, hogy minden téma, játék, stb. után a résztvevők elmondják tapasztalataikat, érzéseiket, élményeiket, melyeket a gyakorlat során szereztek önmagukról.

Az önismereti műhely eszközei lehetnek:

  • Tesztek, melyeket átbeszélünk a kitöltés után (szeretetnyelv, asszertivitás, személyiség, stb.)
  • Játékok, ezek többnyire eszköz nélküli játékok (rengeteg van a bázisunkban)
  • Strukturális gyakorlatok (Delfi Örökösei, Javne örökösei vagy egyéb forrásból)
  • Idézetek: pl: „Az önismeret kulcs önmagadhoz és kulcskérdés a másokkal való kapcsolatodban!” Mit jelent ez?

Filmek: filmklub formájában minden alkalommal más film megtekintése. A filmvetítés után annak mondanivalójáról beszélgetés egyéni kulcsban (ettől lesz önismereti): Hogyan érintette meg a film mondanivalója? Milyen érzéseket keltett benne egy-egy rész? Melyik szereplővel tudna azonosulni, miért?

A műhely időtartama 90 perces, minimum létszám 6 fő, maximum létszám 15 fő. 1 alkalommal egy téma feldolgozása javasolt, és ehhez a témához összeválogatni az eszközöket. Önismereti téma például: erősségek-gyengeségek, belső motiváció, asszertivitás, jelen-múlt-jövő, stb.

Tehetségfejlesztő Tábor