Fejben dől el! Mentális fejlesztő program

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

A napjainkban bekövetkezett nagy mértékű változás megnehezíti a sportoló gyerekek felkészülését majd a későbbi eredményességét is. Az edzések, versenyek elmaradása majd később a visszatérés a régi kerékvágásba is kihívás volt a gyerekek számára. Ennek okán nagyobb szükség van mind a pszichés egyensúly mind pedig a belső motiváció fenntartására, mint korábban. Mi a Kamasztér Alapítványnál azon dolgozunk, hogy megkönnyítsük a sportoló gyerekeknek a változások kezelését, a saját problémák feldolgozását és az eredményesség fenntartását ebben a nehéz időszakban.

A „Fejben dől el” című mentális fejlesztő programunkat azoknak az utánpótlás korú gyerekeknek dolgoztuk ki, akik nagyobb önbizalomra, kevesebb stresszre vágynak, szeretnének még jobb eredményeket elérni sportjukban és készek tenni is ezért.

A program célja volt a céltudatosság, önbizalom és sikerorientáció erősítése, a mentális felkészülési rutin és a pozitív belső beszéd kialakítása, a figyelem-koncentráció fejlesztése. A foglalkozások relaxációs és szimbólumterápiás módszereket, strukturális gyakorlatokat és személyiségfejlesztő játékokat tartalmaztak. A programot Balog Edina Anna tehetségfejlesztő szakember, sport-coach tartotta, a Kamasztér Alapítvány önkéntesei pedig mentorként működtek közre. A program 15 alkalomból állt, a foglalkozások online valósultak meg. Ezzel is lehetőséget biztosítva a vidéken élő sportolóknak a programba való bekapcsolódásra.

Szakmai beszámoló a projekt eredményeiről

A 60 órában megvalósult program, a sport-tehetség kibontakozását segítő integratív szemléletű foglalkozás sorozat, melyben 10 fő tehetséges fiatal vett részt. A program intra- és interperszonális készségeket fejlesztett, melyek közül kiemelt hangsúlyt kapott a kognitív kompetenciák fejlesztése, a stressz kezelés és az önbizalom fejlesztés. A foglalkozás sorozatot 4 fő szakember köztük egy teljesítménypszichológus és egy sport coach valósította meg.

A koronavírus járvány miatt a foglalkozásokat az online tér lehetőségeihez igazítottuk. A gyerekek pillanatok alatt otthonosan érezték magukat így is a csoportban, talán a felnőtteknek jelentett az online tér nagyobb kihívást.

A sporttehetségekre jellemző interperszonális nehézségek a programban részt vevő gyerekeken is tapasztalhatók voltak. A kiemelkedő szintű sport képességeik mellett önbizalomhiányt, alacsony érzelmi intelligenciát és egyéb mentális gyengeségeket mutattak. Éppen ezért a programban nagy hangsúlyt fektettünk ezeknek a területeknek a fejlesztésére. A foglakozások során sokat tanultak egymástól és önmagukról a gyerekek. Önismereti szinten dolgoztunk, gyakoroltuk a mentális eszközöket, vizuálisan megjelenítettük a problémákat és végeztünk koncentrációs és stresszkezelő gyakorlatokat. A hiányzások miatt és azért, hogy minden résztvevő gyermek sporttevékenységében látható eredményesség jelentkezzen, a csoportos órák után lehetőséget biztosítottunk a gyerekeknek az órák pótlására, illetve egy-egy versenyfelkészítő coachingra is, melyeken egyénileg vettek részt.

A szülői visszajelzések alapján biztosak lehetünk abban, hogy nagy mértékben megváltozott a résztvevő gyerekek gondolkodása, intraperszonális képessége pozitív irányban.

A program hatása a résztvevőkre

Nagyon jó volt látni, ahogy a gyerekek a sportolás mentális felkészülésével kapcsolatos információkat és módszereket milyen könnyen értették meg és alkalmazták. Később a szülőktől is ugyan ezeket a visszajelzéseket kaptuk, hogy hétről hétre látják rajtuk a fejlődést. A heti foglalkozások menete és témái a gyerekek haladási tempójához igazodtak, a foglalkozásvezetők szakmai felkészültsége, a gyerekekkel való kapcsolatteremtő készsége és módszerei kiválóak voltak.

A fiatalok a foglalkozások során jobban megismerték önmagukat, tisztába kerültek képességeikkel, felfedezték erősségeiket és gyenge pontjukat. Megtanultak tudatosan gondolkodni, célokat kitűzni, idővel gazdálkodni. Ráébredtek arra, hogy a tehetség önmagában nem sokat ér, a sikerért meg kell dolgozni. Nagy élmény volt megtapasztalni, hogy a 10 különböző gyermek, milyen aktívan, és milyen más stílusban tudott részt venni az alkalmakon. A vezető tréner szakértelmét dicséri, hogy észrevétlenül vonta be a gyerekeket egy közös munkába, egy fejlesztő folyamatba, és hatékony eszközöket és technikákat adott a sportoló gyermekek kezébe ahhoz, hogy a későbbiekben saját maguk is megbirkózhassanak az egyéni problémájukkal, és sikeres, eredményes sportolóvá váljanak. Meggyőződésünk, hogy ez a folyamat nem áll meg a sportnál, az életük más területeire is pozitív hatással lesz.

Fontos kiemelni, hogy a csoportos foglalkozások ellenére mindenkinek az egyéni problémáira sikerült fókuszálni, így nem általános megoldásokat, sokkal inkább személyes tanácsokat kaptak a gyerekek és ezzel hozzájárult a program a személyes fejlődésükhöz, tudatos sportolóvá válásukhoz.

A szülők a program végén kérték, hogy legyen folytatás, mert a gyerekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon, minden más elébe helyezték az órákat, ami ebben az életkorban igen ritka. Ez is azt mutatja számunkra, hogy a résztvevő gyerekek saját magukon tapasztalták meg a változást melyet a program eredményezett.

A projekt megvalósításának tapasztalatai

Az egyik leglényegesebb tapasztalatunk az, hogy a résztvevők toborzására sokkal több időt kell tervezni. Nagy számban jelentkeztek olyan sportolók, akik nem tudták megoldani a heti egy alkalmas kötöttséget a mindennapi iskola és edzések mellett. Az online térben sokkal fárasztóbb a munka a mind a gyerekek mind a vezetők számára, így sok játékkal és játékos gyakorlattal tarkítottuk a programot.

Tapasztalat az is, hogy ezek a gyerekek rendkívül le vannak terhelve a mindennapi edzésekkel és hétvégi versenyekkel. Sokuknak hétvégén is vannak edzései és a versenyek is majdnem minden hétvégét befoglalják. Rendkívül nehéz volt olyan időpontot találni, ami minden gyermeknek megfelelt volna, így a szombat délelőttöket tudtuk fixen belőni. Így azok a versenyzők, akiknek ebben az időpontban edzésük vagy versenyük volt, az egyéni órákon tudtak csak részt venni.

Így nagy hangsúlyt helyeztük a pótlásokra, az egyéni foglalkozásokra, a házi feladatok gyakorlására, melyet két önkéntes foglalkozásvezető végzett. Tapasztalat az is, hogy ezt be kell tervezni eleve a programba.

A program folytatásakor az első fázist, a felhívás meghirdetését, illetve a szülők tájékoztatását jobban ki kell dolgoznunk és átgondolnunk ennek a menetét. Ez a téma a program közben is felmerült köztünk, mindannyian észrevettük, hogy a szülőknek is több információra és személyes kapcsolatra van szükségük.