1072 Budapest, Dob utca 52. +36 30 912 25 34 iroda@kamaszter.hu
Game station

Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává.
Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.
Sütő András

A táblajáték az emberi elme legnagyobb találmánya, az intelligencia mérföldköve. Az ember képes játék közben szabályokat és célkitűzéseket megfogalmazni, képes a rendezetlenséget átlátni, mindeközben tud a partnerével együttműködni, azzal versenyezni, esélyeket felismerni és mérlegelni. A táblás játékok társas kapcsolatokra, szabályok szükségességének megértésére, azok elfogadására és betartására, az esélyegyenlőség mérlegelésére, a vesztés és nyerés elfogadására tanítanak.

A Kamasztér Alapítvány „Játék és Gondolkodás” programjának célja, hogy segítse a fiatalok életminőségének javítását, egyéni és közösségi kompetenciáik fejlesztését. Az alapítvány alkalmazott módszerei, szakmai gondossággal válogatott kompetenciafejlesztő játékai segítséget nyújtanak az iskola, majd a munka világában történő helytállásban, a társadalomba való beilleszkedésben. A fejlesztő módszertanra épülő játszóház alkalmas a személyiség, az ismeretek és készségek kibontakoztatására.

A gondolkodtató játék felkelti az érdeklődést, mozgósítja a találékonyságot, és végül, ha sikerül önállóan megoldani, átéli a gyermek a felfedezés izgalmát, diadalát. Ha még fogékony korban sikerül a gyerekeket ilyen tapasztalathoz juttatni, kedvet kaphatnak a szellemi munkára, és ez talán egész életre szóló nyomot hagy a gyerek gondolkodásában és jellemében. A játszva tanulás csak akkor valósul meg, ha a játék bemutatásán túl sem hagyjuk magukra a gyereket, hanem segítjük őket abban, hogy építően és kritikusan gondolkodjanak a játék előtt, alatt és utána is. Vagyis kérdésekkel és beszélgetéssel serkentjük gondolkodásra a játékosainkat, mert a játszmák így válnak elmeélesítő szórakozássá. Így lesz tudatos a gondolkodás!

Game station 2

A gondolkodtató játszóházban ügyességi, absztrakt, logikai, egyéni és társas játékokat használunk fejlesztő eszközként. A táblás játékokkal fejlesztett területek a következők: logika, memória, megfigyelő képesség, absztrakt elvonatkoztatás, kreativitás, térlátás, stratégiai gondolkodás, tudatosság, kombinatorika, lényeglátás, taktika, kudarctűrés, türelem, csapatszellem, szabálykövetés, problémamegoldás, vizualitás, koncentráció, kommunikáció, minőségtudat. Logikai feladványainkat és óriás méretben készült játékainkat minden korosztály élvezi. A térlátást fejlesztő összerakható játékok és az ördöglakatok kihívást jelentenek kicsiknek nagyoknak egyaránt. Játékmestereink segítségével sikerélményhez juttatunk minden próbálkozót. A nem ismert játékszabályokat betanítjuk. A foglalkozások erősítik az önbecsülést, sikerélményt nyújtanak és tudatosságra késztetnek.

Ezzel a programelemmel a tehetséges fiatalok környezetét szeretnénk elérni azáltal, hogy „házhoz visszük” a játszóházat a tehetséges fiatalokhoz, a saját iskolájukba. Így nem csak programba bevont fiatalok, hanem iskolatársaik és pedagógusaik is megismerkedhetnek a gondolkodást fejlesztő játékainkkal.