1072 Budapest, Dob utca 52. +36 30 912 25 34 iroda@kamaszter.hu

Kedves (leendő) Önkénteseink, Partnereink és Támogatóink!

A Kamasztér Alapítvány (Adatkezelő) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezelő adatai
Neve: Kamasztér Alapítvány
Postacíme: 1072 Budapest, Dob utca 52.
E-mail: iroda@kamaszter.hu
Telefon: +36 30 910 2534
Honlap: www.kamaszter.hu
Székhely: 1035 Budapest, Szél utca 3-5.


Az Adatkezelő személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím, beosztás, munkahelyi elérhetőségek) csak és kizárólag kapcsolattartás céljából tárolunk. Ezeket az Adatközlő megoszthatja az Adatkezelővel telefonon keresztül, email-ben vagy személyesen.

Az Adatközlőtől kapott információkat az Adatkezelő tulajdonában lévő számítógépen tároljuk, melyet jelszóval védünk. A hozzá tartozó jelszóhoz csak a Kamasztér Alapítvány munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az általa kiadott rendezvényekről, képzésekről, projektekről információkat címlisták alapján úton juttatja el a címzetteknek. A címlista forrásai a nyilvánosan közölt adatokból, illetve az Adatközlő által megadott információkból áll.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik, vagy az Adatközlő ezt külön igényli (a fenti elérhetőségek bármelyikén), a személyes adatokat töröljük egy munkanapon belül.

Az Adatközlő külön kérése esetén az Adatkezelő öt munkanapon belül megosztja az Adatközlőre vonatkozó -az Adatkezelő által- tárolt adatokat.

Az Adatközlőnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amennyiben a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban visszásságokat tapasztal.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

Kamasztér Alapítvány