1072 Budapest, Dob utca 52. +36 30 912 25 34 iroda@kamaszter.hu

Z Gen Mátrix -
munkahelyi közösségépítő program

Mi a Kamasztér Alapítványnál azért dolgozunk, hogy a fiataloknak egy szebb jövőt biztosítsunk. Ha az első munkahelyeiken megállják a helyüket, az a biztos jövőt jelentheti számukra. A kezdeti sikerek csökkentik a nagy mértékű bizonytalanságukat, szorongásaikat, mely napjaink társadalmi helyzetéből fakad. Ennek érdekében hoztuk létre Z Gen Mátrix szolgáltatásunkat, hogy elősegítsük a fiatalok munkahelyi integrációját és megszerettessük velük a munka világát.

Saját módszertan alapján dolgozunk, mely megadja mindazt a támogatást, melyre a Z generációnak szüksége van. Merítettünk az agilitás eszköztárából és a sport pszichológia teljesítménynövelő módszereiből. Mi beszéljük a nyelvüket, ezzel a szolgáltatással meg tudjuk alapozni az elköteleződésüket. Elérjük, hogy szeressék a munkájukat, lelkesen végezzék feladataikat, lássanak benne fantáziát és kihívást.

Ez a szolgáltatás arra a vállalatokat egyre sűrűbben érintő problémára ad megoldást, hogy nehéz vállalati szinten a Z generációs fiatalokat elkötelezni. Ha nem érzik jól magukat a munkahelyükön, azonnal tovább állnak. Ez sokba kerül a vállalatnak, és nyomot hagy, mint kudarc a fiatalokban. Hiszen ők a másik oldalon ezt úgy élik meg, hogy nem kapnak elég figyelmet, sem kellő pozitív visszajelzést, nem érzik fontosnak magukat, nem látják a fejlődési lehetőséget és így maradni nem akarnak. Programunk ezt a hiányt hivatott pótolni a fiatalokban, megadni számukra mentálisan mindazt, amire szükségük van.

A Z Gen Mátrix programunk a munkavállalói jólét és a munkavállaló mentális egészségének megőrzése révén illeszkedik az ESG elvárásokhoz. Az ENSZ által kijelölt fenntarthatósági fejlődési célok közül a 3. ponthoz, az egészség és jólét elváráshoz kapcsolódik.

Tevékenységünket monitorozzuk, a fiatalokkal élő kapcsolatot létesítünk, visszajelzéseket kérünk. A HR-nek havonat feed backet adunk.

Szolgáltatásunkkal levesszük az Ön válláról a terhet, csökkentjük a fluktuációt, növeljük a Z generációs munkaerő hatékonyságát. Ezáltal pénzt takarítunk meg az Ön vállalata számára.Társadalmi hatás

A PROGRAMRÓL

A Z Gen Mátrix egy komplex munkahelyi integrációs program, kimondottan a Z generáció igényeire kidolgozva. Olyan impulzusokat kapnak általa a pályakezdő fiatalok, melyek alapvető generációs szükségleteiket elégítik ki. Megkapják azt a figyelmet, törődést, elismerést és biztonságos légkört, melyben kibontakoztathatják egyéniségüket. Az ő eszközeiket használva az ő platformjaikon. A program által megélhetik a „valahová tartozás” élményét, természetesen a virtuális térben, hiszen ez az ő közegük, itt szeretnek közösségi hálót építeni, információkat gyűjteni, egymáshoz kapcsolódni. Motivációjukat az ingergazdag környezet kialakításával tudjuk fenntartani.

Programunk rugalmas, gyorsan reagál a változásokra, vállalati igényre szabható, bővíthető és fejleszthető. 

Basic csomag

Közösségépítés és a munkahelyi kapcsolati háló kialakítása. Egy erre alkalmas platformon, ahol kapcsolódni tudnak egymáshoz. 

Minden munkanap reggelt motiváló, lelkesítő, pozitív energiát nyújtó üzenetekkel indítunk a közösségi chat felületen, melyből a nap során meríteni tudnak jó érzéseket, lendületet. 

 

Minden résztvevő lehetőséget kap lelki támogatásra személyes chat formájában munkanapokon délután 16-20 óra közötti időszakban.

Az alapcsomagon felül vállasztható kiegészítő lehetőségek:

Minden héten hétfő reggel, extra motivációt nyújtó találkozás kisebb csapatoknak egy órában.

 

Kommunikációs tréning. 30 órás tréning, melyben olyan támogató kommunikációt tanítunk, melyet mi magunk is alkalmazunk a fiatalokkal való munkák során. Több mint asszertivitás, mert az elfogadáson túl tartalmazza a megértést, megerősítést, motivációt és a szemlyes támogatást. 

A szabaduló szoba egy innovatív mentális egészségfejlesztő program, mely érzékenyíti a munkatársakat a Z generációs fiatalok nehézségeire. A szabaduló szobában a fiatalok világának csapdahelyzeteit mutatjuk be játékosan. A virtuális világból akkor tudnak csak kiszabadulni, ha a magány, a zaklatás, a stressz, az önbizalom hiány vagy a testképzavar jeleit felismerik és megoldást is találnak ezekre a problémákra. A játék során kódokat keresnek, melyek a következő feladathoz szükségesek. A játék végén mindenkirre szükség lesz a kiszabaduláshoz.

Az egyéni célok és a vállalati célok összehangolása workshopok formájában, kisebb csoportokban. 

CSOMAGOK ÉS ÁRAK

Áraink bruttó árként értendőek, szolgáltatásaink ÁFA mentesek.

Basic
/ hó
Ft300 000
A magabiztos alapok
✅ 3 hónap
✅ max. 50 fő
✅ Közösségépítés
✅ Napindító chat
✅ Lelki segély
Lelkesítő hétfők
Tréning
Csapatépítés
Jövőtervezés
✅ Havi feedback a HR-nek
megrendelem
Start
/ hó
Ft650 000
Start a közösség erejével
✅ 3 hónap
✅ max. 50 fő
✅ Közösségépítés
✅ Napindító chat
✅ Lelki segély
✅ Lelkesítő hétfők
Tréning
Csapatépítés
Jövőtervezés
✅ Havi feedback a HR-nek
megrendelem
Plus
/ hó
Ft980 000
Kisebb csapatok nagy céljaiért
✅ 6 hónap
✅ max. 50 fő
✅ Közösségépítés
✅ Napindító chat
✅ Lelki segély
✅ Lelkesítő hétfők
✅ Tréning
✅ Csapatépítés
Jövőtervezés
✅ Havi feedback a HR-nek
megrendelem
Extra
/ hó
Ft1 400 000
Minőségi ugrás
✅ 12 hónap
✅ max. 100 fő
✅ Közösségépítés
✅ Napindító chat
✅ Lelki segély
✅ Lelkesítő hétfők
✅ Tréning
✅ Csapatépítés
✅ Jövőtervezés
✅ Havi feedback a HR-nek
megrendelem


EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK CÉGEKNEK

Gyerekproblémák a munkavállalói teljesítmény útjában
A szülők tehermentesítése a fiatalok problémáinak enyhítésével, megoldásával.
A Cafetéria programunk egy hónapon keresztül korlátlan mennyiségű chat beszélgetésre nyújt lehetőséget a kedvezményezettnek. Minden nap 16 és 20 óra között. A mentálhigiénés beszélgetés az alábbi témákra is kiterjed:

  • tanulási nehézség
  • figyelemhiány
  • viselkedési problémák
  • önbizalomhiány
  • iskolai zaklatás
  • bántalmazás
  • testképzavar
  • pályaorientáció
  • sportolói mentális problémák
  • stressz és ezekhez hasonló kamaszokra jellemző nehézségek.

Ez a program hozzájárul a szülők munkahelyi hatékonyságához és a családbarát munkahelyi környezet kialakításához.
A szolgáltatás adómentes juttatásként nyújthatók a munkavállalóknak a „továbbképzések az iskolarendszeren kívül” kategóriában.

50.000 Ft./ fő / hó

Hátrányos helyzetű iskolákban megvalósuló program. A szabaduló szoba egy innovatív mentális egészségfejlesztő lehetőség Z generációs fiatalok számára. A szabaduló szobában a gyerekek saját világának csapdahelyzeteit mutatjuk be játékosan. A virtuális világból akkor tudnak csak kiszabadulni, ha a magány, a zaklatás, a stressz, az önbizalom hiány vagy a testképzavar jeleit felismerik és megoldást is találnak ezekre a problémákra. A játékban az osztály 5 kisebb teambe szerveződve más-más mentális problémát dolgoz fel. A játék során kódokat keresnek, melyek a következő feladathoz szükségesek. A játék végén mindenkire, azaz mind az 5 csoport megszerzett tudására szükség lesz a kiszabaduláshoz.

500.000 Ft./alkalom

Részvétel a szabadulószoba programunk megvalósításában halmozottan hátrányos helyzetű iskolákban.

A gyerekek a vállalat önkénteseinek segítségével oldják meg a feladatokat.
5-10 fő önkéntes / alkalom

500.000 Ft.

A szabaduló szoba egy innovatív mentális egészségfejlesztő program, mely érzékenyíti a munkatársakat a Z generációs fiatalok nehézségeire. A szabaduló szobában a fiatalok világának csapdahelyzeteit mutatjuk be játékosan. A virtuális világból akkor tudnak csak kiszabadulni, ha a magány, a zaklatás, a stressz, az önbizalom hiány vagy a testképzavar jeleit felismerik és megoldást is találnak ezekre a problémákra. A játék során kódokat keresnek, melyek a következő feladathoz szükségesek. A játék végén mindenkirre szükség lesz a kiszabaduláshoz.

500.000 Ft.

Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok mentálhigiénés támogatása. A támogatást igénylő gyerekeket a Támasztér@csetponton illetve gyermekvédelmi kapcsolatrendszerünkön keresztül érjük el és vonjuk be a fejlesztő programba. 

A Kamsztér Alapítvány közhasznú szervezet ezért az adományozó az adomány értékének 20%-ával csökkentheti az adózás előtti eredményét az Ectv. (2.§, 20. pont) szerint. Tartós adományozási szerződés esetén pedig 40%-al csökkentheti adóalapját!

100.000 Ft./támogatott

Az 1%-ból befolyt összeget halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére fordítjuk.

NÉV: Kamasztér Alapítvány

ADÓSZÁM: 18112670-1-41