1072 Budapest, Dob utca 52. +36 30 912 25 34 iroda@kamaszter.hu
Segíts kollégáiddal együtt

A CSR, a Corporate Social Responsibility rövidítése, amelynek jelentése Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás. A CSR rövidítés használata a legelterjedtebb, ma már a mindennapi kommunikáció során a kiejtése fonetikus. Kotler értelmezésében a vállalati társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amelyet a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, és amit erőforrásával is támogat. A Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanácsa szerint a CSR az üzleti világ elkötelezettségét jelenti, hogy hozzájáruljon a fenntartható gazdasági fejlődéshez, az alkalmazottakkal, a családjaikkal, a helyi közösséggel és a társadalom széles rétegeivel együttműködve az életminőség javítása érdekében. A Business World for CSR (Az üzleti világ a társadalmi felelősségvállalásért) elnevezésű szervezet megfogalmazása szerint a CSR olyan üzleti gyakorlat, amely felülmúlja az etikai, jogi, kereskedelmi, valamint a közvélemény által megfogalmazott elvárásokat, amelyeket a társadalom állít a vállalkozások elé. (http://ktnye.akti.hu)

A mi vállalati önkéntesség lehetőségünk egyedi, mert mi a saját tevékenységünkbe vonjuk be a vállalat dolgozóit, így érzékenyítve őket a problémára is amit kezelünk.

Várjuk azon felelős vállalatok megkeresését, akik szívesen részt vennének az Alapítvánnyal közösen szervezett tehetségfejlesztést célzó (vállalati) programok megvalósításában, ezáltal hozzájárulva mind a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok, mind a vállalati dolgozóik személyes fejlődéséhez.

Ezen projektek önkéntes tevékenységet és érzékenyítő elemeket is tartalmaznak, egyik céljuk, hogy a munkavállalók megtapasztalják az önkéntességgel járó előnyöket, meglássák benne a személyes fejlődési lehetőséget és a társadalomra való hasznosság értékét.

Ha te is szeretnéd kollégáiddal kivenni a részed egy hasznos, társadalomépítő tevékenységből, jelentkezzetek CSR-programunkra a tudatosabb, boldogabb fiatalok jövőjéért!