1072 Budapest, Dob utca 52. +36 30 912 25 34 iroda@kamaszter.hu

Hivatalos név: Kamasztér Alapítvány. Közhasznú szervezet.

Alapító: Dr. Pozsonyi László.

Az alapítvány kezelő és legfőbb szerve az 5 tagú kuratórium.

A kuratórium elnöke: Balog Edina Anna.

A kuratórium titkára: Szedlák Gábor.

A kuratórium tagjai: Duhajné Kiss Ilona, Molnár Árpádné, Benda Károly.

Az alapítvány székhelye és posta címe: 1035 Budapest, Szél utca 3-5 fszt. 20-21.

Adószám: 18112670-1-41.

Bankszámlaszám:  Magnet Bank 16200106-1165489

Bírósági nyilvántartási szám: 8896

Az alapítvány alaptevékenysége a játékon keresztüli készség-, és képesség fejlesztés. Közvetlen célcsoportja a 12-29 év közötti fiatalok. Közvetett célcsoportja a szülők és a pedagógusok. Országosan működő szervezet vagyunk. Tevékenységeinket kihelyezett helyszíneken, illetve a Budapesten található tehetségpontunkban végezzük, melynek címe: 1072 Budapest, Dob utca 52. Tevékenységét önkéntes munkavállalással végzi. Közérdekű önkéntes nyilvántartási szám: 7969.

Éves közhasznúsági jelentések: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján készült közhasznúsági jelentéseink. 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Dokumentumok

Alapító okiratunk a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári
Törvénykönyv szabályai (74/A-74/F.§-ai) alapján készült. A törvényi
rendelkezések szerint az alapító okiratunk 2014. március 8-án
módosításra került, mely módosítás 2014. 10. 22-ével emelkedett
jogerőre.

Alapító okiratunk a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv szabályai (74/A-74/F.§-ai) alapján készült. A törvényi rendelkezések szerint az alapító okiratunk 2014. március 8-án módosításra került, mely módosítás 2014. 10. 22-ével emelkedett jogerőre.